CSS vlastnosti stručný přehled

Zde najdete kompletní přehled vlastností CSS1 a některé vlastnosti a hodnoty CSS2.1 (označené *). V tabulkách je zapsán název CSS vlastnosti a její popis, možné hodnoty (tučně vyznačená hodnota je pro danou vlastnost implicitní), význam hodnoty, elementy, pro kterou je možné danou vlastnost použít a dědičnosti vlastnosti.

Vlastnosti písma

Vlastnost Hodnoty Význam Elementy Dědění

font-family

rodina písma
 • <family-name>
 • <generic-family>
 • jméno rodiny písma
 • obecná rodina písma
všechny ano

font-style

styl písma
 • normal
 • italic
 • oblique
 • normální
 • kurzíva
 • skolněné
všechny ano

font-variant

varianta písma
 • normal
 • small-caps
 • normální
 • kapitálky
všechny ano

font-weight

duktus písma
 • normal
 • bold
 • bolder
 • lighter
 • 100 | 200 | 300 | 400
 • 500 | 600 | 700 | 800 | 900
 • normální
 • tučné
 • tučnější
 • slabší
 • číselné vyjádření
všechny ano

font-size

velikost písma
 • <absolute-size>
 • <relative-size>
 • <length>
 • <percentage>
 • absolutní velikost
 • relativní velikost
 • délka
 • procentuální zvětšení
všechny ano

font

písmo
 • <font-style>
 • <font-variant>
 • <font-weight>
 • <font-size>
 • <font-family>
 • caption*
 • icon*
 • menu*
 • message-box*
 • small-caption*
 • status-bar*
 • styl písma
 • varianta písma
 • duktus písma
 • velikost písma
 • rodina písma
 • pro ovládací prvky
 • pro označení ikon
 • pro menu
 • pro dialogová okna
 • pro malé ovládací prvky
 • pro stavový řádek
všechny ano

Vlastnosti barvy a pozadí

Vlastnost Hodnoty Význam Elementy Dědění

color

barva
 • <color>
 • barva
všechny ano

background-color

barva pozadí
 • <color>
 • transparent
 • barva
 • průhledná
všechny ne

background-image

obrázek na pozadí
 • <url>
 • none
 • URL obrázku
 • žádný
všechny ne

background-repeat

směr opakování pozadí
 • repeat
 • repeat-x
 • repeat-y
 • no-repeat
 • opakování všemi směry
 • opakování ve směru x
 • opakování ve směru y
 • bez opakování
všechny ne

background-attachment

připevnění pozadí
 • scroll
 • fixed
 • roluje se
 • je fixní
všechny ne

background-position

umístění obrázku na pozadí
 • <percentage>
 • <length>
 • top
 • center
 • bottom
 • left
 • center
 • right
 • procentuálně
 • délka
 • nahoru
 • vertikální střed
 • dolů
 • vlevo
 • horizontální střed
 • vpravo
 • blokové
 • nahrazované
ne

background

pozadí
 • <background-color>
 • <background-image>
 • <background-repeat>
 • <background-attachment>
 • <background-position>
 • barva pozadí
 • obrázek na pozadí
 • opakovánípozadí
 • připevnění pozadí
 • umístění obrázku na pozadí
všechny ne

Vlastnosti textu

Vlastnost Hodnoty Význam Elementy Dědění

word-spacing

zvětšení mezislovní mezery
 • normal
 • <length>
 • bez zvětšení
 • zvětšení o délku
všechny ano

letter-spacing

 • zvětšení mezery mezi znaky
 • (prostrkání)
 • normal
 • <length>
 • bez zvětšení
 • zvětšení o délku
všechny ano

text-decoration

ozdobení textu
 • none
 • underline
 • overline
 • line-through
 • blink
 • žádné
 • podtržení
 • nadtržení
 • přeškrtnutí
 • blikání
všechny ne

vertical-align

vertikální zarovnávání
 • baseline
 • sub
 • super
 • top
 • text-top
 • middle
 • bottom
 • text-bottom
 • <percentage>
 • na řádek
 • horní index
 • dolní index
 • k nejvyššímu elementu
 • k vršku rodičovského
 • na střed rodičovského
 • na spod rodičovského
 • k nejnižšímu elementu
 • procentuálně
inline ne

text-transform

transformace textu
 • capitalize
 • uppercase
 • lowercase
 • none
 • první písmena slov velká
 • všechna velká
 • všechna malá
 • žádná změna
všechny ano

text-align

zarovnávání
 • left
 • right
 • center
 • justify
 • vlevo
 • vpravo
 • na střed
 • do bloku
blokové ano

text-indent

odsazení 1. řádky odstavce
 • <length>
 • <percentage>
 • délka
 • procentuálně
blokové ano

line-height

výška řádky
 • normal
 • <number>
 • <length>
 • <percentage>
 • normální
 • číslo
 • délka
 • procentuálně
všechny ano

Vlastnosti boxů

Vlastnost Hodnoty Význam Elementy Dědění

margin-top

vnější horní okraj
 • <length>
 • <percentage>
 • auto
 • délka
 • procentuálně
 • automaticky
všechny ne

margin-right

vnější pravý okraj
 • <length>
 • <percentage>
 • auto
 • délka
 • procentuálně
 • automaticky
všechny ne

margin-bottom

vnější spodní okraj
 • <length>
 • <percentage>
 • auto
 • délka
 • procentuálně
 • automaticky
všechny ne

margin-left

vnější levý okraj
 • <length>
 • <percentage>
 • auto
 • délka
 • procentuálně
 • automaticky
všechny ne

margin

vnější okraj
 • <length>
 • <percentage>
 • auto
 • délka
 • procentuálně
 • automaticky
všechny ne

padding-top

vnitřní horní okraj
 • <length>
 • <percentage>
 • délka
 • procentuálně
všechny ne

padding-right

vnitřní pravý okraj
 • <length>
 • <percentage>
 • délka
 • procentuálně
všechny ne

padding-bottom

vnitřní spodní okraj
 • <length>
 • <percentage>
 • délka
 • procentuálně
všechny ne

padding-left

vnitřní levý okraj
 • <length>
 • <percentage>
 • délka
 • procentuálně
všechny ne

padding

vnitřní okraj
 • <length>
 • <percentage>
 • délka
 • procentuálně
všechny ne

border-top-width

šířka horního rámečku
 • thin
 • medium
 • thick
 • <length>
 • tenká
 • střední
 • tlustá
 • délka
všechny ne

border-right-width

šířka pravého rámečku
 • thin
 • medium
 • thick
 • <length>
 • tenká
 • střední
 • tlustá
 • délka
všechny ne

border-bottom-width

šířka spodního rámečku
 • thin
 • medium
 • thick
 • <length>
 • tenká
 • střední
 • tlustá
 • délka
všechny ne

border-left-width

šířka levého rámečku
 • thin
 • medium
 • thick
 • <length>
 • tenká
 • střední
 • tlustá
 • délka
všechny ne

border-width

šířka rámečku
 • thin
 • medium
 • thick
 • <length>
 • tenká
 • střední
 • tlustá
 • délka
všechny ne

border-color

barva rámečku
 • <color>
 • barva
všechny ne

border-style

styl rámečku
 • none
 • dotted
 • dashed
 • solid
 • double
 • groove
 • ridge
 • inset
 • outset
 • žádný
 • tečkovaný
 • čárkovaný
 • jednoduchý
 • dvojitý
 • rýha
 • hřbet
 • vsazený
 • vysazený
všechny ne

border-top

horní rámeček
 • <border-top-width>
 • <border-style>
 • <color>
 • šířka horního rámečku
 • styl rámečku
 • barva
všechny ne

border-right

pravý rámeček
 • <border-right-width>
 • <border-style>
 • <color>
 • šířka pravého rámečku
 • styl rámečku
 • barva
všechny ne

border-bottom

spodní rámeček
 • <border-bottom-width>
 • <border-style>
 • <color>
 • šířka spodního rámečku
 • styl rámečku
 • barva
všechny ne

border-left

levý rámeček
 • <border-left-width>
 • <border-style>
 • <color>
 • šířka levého rámečku
 • styl rámečku
 • barva
všechny ne

border

rámeček
 • <border-width>
 • <border-style>
 • <color>
 • šířka rámečku
 • styl rámečku
 • barva
všechny ne

width

šířka
 • <length>
 • <percentage>
 • auto
 • délka
 • procentuálně
 • automaticky
 • blokové
 • nahrazované
ne

height

výška
 • <length>
 • auto
 • délka
 • automaticky
 • blokové
 • nahrazované
ne

float

plovoucí objekt
 • left
 • right
 • none
 • vlevo
 • vpravo
 • žádný efekt
všechny ne

clear

čekání na skončení plovoucích objektů
 • none
 • left
 • right
 • both
 • žádné
 • zleva
 • zprava
 • z obou stran
všechny ne

Klasifikační vlastnosti

Vlastnost Hodnoty Význam Elementy Dědění

display

druh elementu
 • block
 • inline
 • list-item
 • none
 • blokový
 • inline
 • položka seznamu
 • nezobrazuje se
všechny ne

white-space

mezery
 • normal
 • pre
 • nowrap
 • normální
 • předformátovaný text
 • nezalamuje mezery
blokové ano

list-style-type

typ odrážky seznamu
 • disc
 • circle
 • square
 • decimal
 • decimal-leading-zero
 • lower-roman
 • upper-roman
 • lower-greek
 • lower-alpha
 • upper-alpha
 • armenian
 • georgian
 • none
 • plné kolečko
 • prázdné kolečko
 • čtvereček
 • číslo
 • číslo doplněné nulou
 • malá římská číslice
 • velká římská číslice
 • malé řecké písmeno
 • malé písmeno
 • velké písmeno
 • arménské
 • georgiánské
 • bez odrážky
display:list-item ano

list-style-image

obrázek odrážky seznamu
 • <url>
 • none
 • URL obrázku odrážky
 • žádný
display:list-item ano

list-style-position

umístění odrážky seznamu
 • inside
 • outside
 • odrážka vsazená do textu
 • odrážka předsazená textu
display:list-item ano

list-style

odrážka seznamu
 • disc
 • circle
 • square
 • decimal
 • lower-roman
 • upper-roman
 • lower-alpha
 • upper-alpha
 • none
 • inside
 • outside
 • <url>
 • plné kolečko
 • prázdné kolečko
 • čtvereček
 • číslo
 • malé písmeno
 • velké písmeno
 • malé řecké písmeno
 • velké řecké písmeno
 • bez odrážky, bez obrázku
 • odrážka vsazená do textu
 • odrážka předsazená textu
 • URL obrázku odrážky
display:list-item ano

Vlastnosti pozicování

Vlastnost Hodnoty Význam Elementy Dědění

position*

umístění elementu
 • static
 • relative
 • absolute
 • fixed
 • normální
 • relativní
 • absolutní
 • fixní
všechny ne

top*

posun odshora o
 • <length>
 • <percentage>
 • auto
 • délka
 • procentuálně
 • bez posunu
pozicované ne

right*

posun zprava o
 • <length>
 • <percentage>
 • auto
 • délka
 • procentuálně
 • bez posunu
pozicované ne

bottom*

posun zespoda o
 • <length>
 • <percentage>
 • auto
 • délka
 • procentuálně
 • bez posunu
pozicované ne

left*

posun zleva o
 • <length>
 • <percentage>
 • auto
 • délka
 • procentuálně
 • bez posunu
pozicované ne

width*

šířka elementu
 • <length>
 • <percentage>
 • auto
 • délka
 • procentuálně
 • automatická
 • blokové
 • nahrazované
ne

height*

výška elementu
 • <length>
 • <percentage>
 • auto
 • délka
 • procentuálně
 • automatická
 • blokové
 • nahrazované
ne

overflow*

způsob zobrazení elementů, které se nevejdou do svých rozměrů
 • visible
 • hidden
 • scroll
 • auto
 • přetečení elementu
 • skrytí přetečeného
 • přidání scroll-barů vždy
 • přidání scroll-barů jen pokud skutečně přeteče
 • blokové
 • nahrazované
 • buňky
 • inline bloky
ne

clip*

definice viditelné části elementu
 • <shape>
 • auto
 • zadání vrcholů
 • normální zobrazení
 • position:absolute
ne

visibility*

viditelnost elementu
 • visible
 • hidden
 • collapse
 • viditelný
 • skrytý
 • všechny
ano

z-index*

umístění elementu na ose z
 • auto
 • <integer>
 • normální
 • číslo
 • pozicované
ne