Přístupnost webu

Přístupný web je takový, který neklade uživateli žádné překážky v jeho používání a to bez ohledu na uživatelovo technické vybavení, jeho schopnosti, znalosti či aktuální zdravotní stav. Přístupnost webu si tedy klade za cíl poskytnout každému návštěvníkovi stránek stejné (tj. všechny) informace, umožnit web používat všem.

Pravidla pro tvorbu přístupného webu

Na těchto stránkách postupně vysvětlím pravidla přístupného webu. Jako seznam pravidel použiji Best practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu:

Obsah webových stránek je dostupný a čitelný

Práci s webovou stránkou řídí uživatel

Informace jsou srozumitelné a přehledné

 • Webové stránky sdělují informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou.
 • Úvodní webová stránka jasně popisuje smysl a účel webu. Název webu či jeho provozovatele je zřetelný.
 • Webová stránka i jednotlivé prvky textového obsahu uvádějí své hlavní sdělení na svém začátku.
 • Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších, výstižně nadepsaných celků.
 • Informace zveřejňované na základě zákona jsou dostupné jako textový obsah webové stránky.
 • Na samostatné webové stránce je uveden kontakt na technického správce a prohlášení jasně vymezující míru přístupnosti webu a jeho částí. Na tuto webovou stránku odkazuje každá stránka webu.

Ovládání webu je jasné a pochopitelné

 • Každá webová stránka má smysluplný název, vystihující její obsah.
 • Navigační a obsahové informace jsou na webové stránce zřetelně odděleny.
 • Navigace je srozumitelná a je konzistentní na všech webových stránkách.
 • Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) obsahuje odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webu a odkaz na úvodní WWW stránku.
 • Všechny webové stránky rozsáhlejšího webu obsahují odkaz na přehlednou mapu webu.
 • Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá, že uživatel již navštívil jinou stránku.
 • Každý formulářový prvek má přiřazen výstižný nadpis.
 • Každý rám má vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost.

Odkazy jsou zřetelné a návodné

 • Označení každého odkazu výstižně popisuje jeho cíl i bez okolního kontextu.
 • Stejně označené odkazy mají stejný cíl.
 • Odkazy jsou odlišeny od ostatního textu, a to nikoli pouze barvou.
 • Obrázková mapa na straně serveru je použita jen v případě, že nebylo možné pomocí dostupného geometrického tvaru definovat oblasti v obrázkové mapě. V ostatních případech je použita obrázková mapa na straně uživatele. Obrázková mapa na straně serveru je vždy doprovázena alternativními textovými odkazy.
 • Uživatel je předem jasně upozorněn, když odkaz vede na obsah jiného typu, než je webová stránka. Takový odkaz je doplněn sdělením o typu a velikosti cílového souboru.

Kód je technicky způsobilý a strukturovaný