Seznamy

Seznamy můžeme v CSS formátovat jako jakékoliv jiné elementy, navíc však můžeme určit druh odrážky číslovaného i nečíslovaného seznamu. S použitím obrázku můžeme vytvořit i odrážky vlastní.

Odrážky a číslování

Druh odrážky i číslování určujeme vlastností list-style-type. Tuto vlastnost můžeme přiřadit jak selektoru seznamu ul nebo ol, tak i položce seznamu li.

ul {list-style-type:square}

Nečíslované seznamy

 • disc – vyplněné kolečko v IE a Opeře; vyplněný kosočtverec v Mozille a Netscape
 • circle – prázdné kolečko v IE a Opeře; prázdný kosočtverec v Mozille a Netscape
 • square – čtvereček vyplněný

Číslované seznamy

 1. decimal – arabské číslice (1.)
 2. lower-roman – malé římské číslice (i.)
 3. upper-roman – velké římské číslice (I.)
 4. lower-alpha – malá písmena (a.)
 5. upper-alpha – velká písmena (A.)
 • none – bez odrážky

Další možnosti číslování seznamů, které ale nefungují ve všech prohlížečích

 1. decimal-leading-zero –arabské číslice, u jednomístných čísel začínající nulou (01.); nefunguje v IE a Opeře
 2. lower-greek – malá písmena řecké abecedy (α.); nefunguje v IE
 3. lower-latin – malá písmena (a.); nefunguje v IE
 4. upper-latin – velká písmena (A.); nefunguje v IE
 5. georgian – nefunguje asi nikde
 6. armenian – arménština, nefunguje v IE, v Opeře jen pokud je dostupný font

Nespecifikované

V Mozille je ještě podporováno číslováni hebrew (hebrejština), to ale není v CSS specifikaci. Dále také (možná) někde existují hodnoty cjk-ideographic, hiragana-iroha, hiragana, katakana-iroha, katakana. Čert ví, co to je. Specifikace to ale neví :-)

Pozn.: Funkčnost zjišťována v prohlížečích Internet Explorer 6.0 (IE), Mozilla 1.3.1, Opera 7.11, Netscape 6

Umístění odrážky

Odrážku umisťujeme pomocí vlastnosti list-style-position. Může být buď uvnitř textu, tomu odpovídá hodnota inside, nebo vně textu s hodnotou outside.

Obrázek jako odrážka

Jako odrážku můžeme také použít obrázek. Vlastnost list-style-image má jako hodnotu URL obrázku.

ul {list-style-image:url("adresar/obrazek.gif");}