Písmo

Písmo na stránce by mělo být především čitelné. Je zbytečné, používat kdejaké složité nepodporované písmo, když si pak návštěvník text nebude moci ani přečíst. Čím jednodušší a obyčejnější písmo bude, tím lépe. Je také zbytečné, používat různé písmo v různých částech webu.

Rodina písma

K určení rodiny písma slouží vlastnost font-family. V té definujeme názvem písma jaké konkrétní písmo bude použito. (např. Arial). Dále definujeme písmo, které bude použito v případě, že první definované písmo nemá prohlížeč k dispozici. Takto můžeme určit i několik alternativních písem. Pro případ, že by prohlížeč neměl k dispozici žádné z určených písem ještě použijeme obecnou rodinu (tu bychom měli použít vždy a to na konci výpisu písem).

serif
patkové písmo (např. Times New Roman)
sans-serif
bezpatkové písmo (např. Arial, Arial CE, Arial Narrow, Verdana, Helvetica)
monospace
neproporciální písmo (např. Courier, Courier New)
cursive
ozdobná kurzíva (např. Comic Sans, )
fantasy
ozdobné písmo (např. Western)

Celý zápis pak může vypadat např. takto:

body {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif}

Styl písma

Vlastnost font-style určí, zda se bude jednat o písmo normální, kurzívu, nebo skloněné písmo. Rozdíl mezi kurzívou a skloněným písmem je mimo jiné v tom, že kurzíva je jedinečným řezem písma, kdežto skloněné písmo vzniká transformací normálního řezu.

normal
normální
italic
kurzíva
oblique
skloněné písmo

body {font-style: italic}

Varianta písma

Varianty písma jsou dvě: normální písmo a kapitálky. Určuje se vlastností font-variant.

normal
normální
small-caps
kapitálky

h1 {font-variant: small-caps}

Velikost písma

Velikost písma určíme vlastností font-size. Takto můžeme určit 7 různých velikostí:

xx-small
x-small
small
medium
large
x-large
xx-large

h1 {font-size: large}

Velikost písma můžeme určit také relativně vzhledem k aktuální velikosti písma.

larger
větší než aktuální písmo
smaller
menší než aktuální písmo

h2 {font-size: larger}

Dále můžeme velikost určit např. v pixelech (px) nebo jiným jednotkách (pt, em, ex, cm, mm, in).

p {font-size: 16px}

Relativně vzhledem k aktuální velikosti písma můžeme velikost určit v procentech.

h1 {font-size: 150%}

Duktus písma

Duktus písma je poměr tloušťky písmových tahů k výšce písma, tedy to, jak je písmo silné. Určuje se vlastností font-weight

normal
normální
bold
tučné

h1 {font-weight: bold}

Tato vlastnost může mít hodnotu ještě bolder (o něco silnější písmo než normální) a lighter (o něco slabší než normální). Nějak mám ale pocit, že to zas až tak nefunguje. Podobně je to s hodnotami 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Tady funguje 100-500 jako normal a 600-900 jako bold.