font-variant Varianta písma

Hodnoty: normal | small-caps
Výchozí hodnota: normal
Aplikuje se na: všechny elementy
Dědičnost: ano
Procentuální hodnoty: ne
Typy médií: vizuální

Vlastnosti písma:

normal normální písmo

Normální varianta jako výchozí písmo zobrazí text beze změny, tak jak byl zapsán.

small-caps kapitálky

Hodnota small-caps vyjadřuje zobrazení textu kapitálkami. Velká písmena jsou normálně velká, malá písmena vypadají stejně jako velká, jen jsou menší (vysoká jako běžná malá písmena) a mají trochu odlišné proporce.

h1 {font-variant: small-caps}

Starší prohlížeče nemusí hodnotu small-caps podporovat, text vypíší normálně, nižší verze Internet Exploreru vypíší celý text velkými písmeny.

Příklad:

<p>
  <span style="font-variant: normal">Normální písmo</span> a
  <span style="font-variant: small-caps">Kapitálky</span>
</p>

A výsledek:

Normální písmo a Kapitálky