Odkazy

Odkazy by měly být od okolního textu velmi dobře odlišeny, tak, aby byly na první pohled viditelné. Návštěvník stránek se totiž na webu orientuje především podle odkazů, text třeba ani nečte, sleduje jen kam směřují odkazy. Proto je dobré, když odkazy z okolního textu jasně vyčnívají.

Barva odkazu

Defaultně se odkazy v prohlížeči zobrazují modré, podtržené. Navštívené odkazy jsou fialové a aktivní odkazy červené. Při přejetí myší přes odkaz se jeho vzhled nijak nemění. To vše jde samozřejmě snadno změnit.

Barvu odkazu změníme stejně jako barvu jakéhokoliv jiného elementu, tedy pomoci vlastnosti color (více viz. barvy).

a {color: green}

Ozdobení textu

Bývá dobrým zvykem odkazy podtrhávat. Ne pro každého uživatele je barevné odlišení odkazů od okolního textu dostačující. Stejně tak dobrým zvykem je nepodtrhávat žádný jiný text. K definování stylu ozdobení slouží vlastnost text-decoration. Má vlastnosti none (bez ozdobení), underline (podtržení), overline (nadtržení), line-through (přeškrtnutí). Použít můžeme i všechny hodnoty najednou.

a {text-decoration:underline overline}

Pseudotřídy

Psudotřídy slouží k odlišnému definování vlastností odkazů (link), navštívených odkazů (visited) a aktivnách odkazů (active). Zapisují se s dvojtečkou za tag a.

a:visited {color: yellow}

Pokud chceme, aby odkazy svůj vzhled změnili při přejetí myší, použijeme hover.

a:hover {text-decoration: none}

Vypadat to pak může třeba takto: odkaz