text-transform Transformace textu

Hodnoty: capitalize | uppercase | lowercase | none | inherit
Výchozí hodnota: none
Aplikuje se na: všechny elementy
Dědičnost: ano
Procentuální hodnoty: ne
Typy médií: vizuální

Vlastnost text-transform určuje způsob transformace textu na velká nebo malá písmena.

none beze změny

Hodnota none nezpůsobí žádnou transformaci textu, všechna písmena budou zobrazena tak velká, jak velká byla napsána do kódu..

<p style="text-transform:none">Nulová transformace textu pomocí CSS hodnoty none.</p>

Nulová transformace textu pomocí CSS hodnoty none.

capitalize kapitálky

Hodnota capitalize způsobí, že všechna první písmena slov budou velká, ostatní zůstanou beze změny.

<p style="text-transform:capitalize">Transformace textu pomocí CSS hodnoty capitalize.</p>

Transformace textu pomocí CSS hodnoty capitalize.

uppercase velká písmena

Hodnota uppercase převede všechna písmena na velká.

<p style="text-transform:uppercase">Transformace textu pomocí CSS hodnoty uppercase.</p>

Transformace textu pomocí CSS hodnoty uppercase.

lowercase malá písmena

Hodnota lowercase převede všechna písmena na malá.

<p style="text-transform:ulowercase">Transformace textu pomocí CSS hodnoty lowercase.</p>

Transformace textu pomocí CSS hodnoty lowercase.