list-style-position Umístění odrážky seznamu

Hodnoty: inside | outside | inherit
Výchozí hodnota: outside
Aplikuje se na: elementy s display: list-item
Dědičnost: ano
Procentuální hodnoty: ne
Typy médií: vizuální

Vlastnost list-style-position určuje umístění odrážky seznamu, tedy zda bude předsazená textu nebo bude vsazená uvnitř textu.

outside odrážka je předsazená textu

Výchozí hodnotou je outside. Tato hodnota určuje, že odrážka bude předsazená textu. To znamená, že text seznamu bude zarovnaný pod sebou a jednotlivé odrážky budou vyčnívat ven.

ul li {list-style-position: outside}

  • takto vypadá hodnota outside
  • odrážka je předsazená textu

inside odrážka je vsazená do textu

Odrážka je vsazená do textu, nevyčnívá. Text ji jakoby obtéká.

ul li {list-style-position: inside}

  • takto vypadá hodnota inside
  • odrážka je vsazená do textu