font-family Rodina písma

Hodnoty: [[ <family-name> | <generic-family> ] [, <family-name>| <generic-family>]* ] | inherit
Výchozí hodnota: záleží na prohlížeči
Aplikuje se na: všechny elementy
Dědičnost: ano
Procentuální hodnoty: ne
Typy médií: vizuální

Vlastnosti písma:

<family-name> jméno rodiny písma

Je to název fontu, kterým bude text vykreslen. Jméno rodiny písma je např. Arial, Helvetica nebo Verdana. Název fontu obsahující mezery, např. Times New Roman by měl být umístěn do uvozovek.

body {font-family: "Times New Roman"}

V případě stylování přímo v tagu se používají místo uvozovek apostrofy.

<h1 style="font-family: 'Times New Roman'">nadpis</h1>

Není vhodné používat neobvyklé názvy fontů a různá ozdobná písma, která sice možná vypadají dobře, ale ne každý počítač je má k dispozici (lépe řečeno asi je většina prohlížečů nedokáže zobrazit).

Můžeme použít libovolné množství názvů fontů, jednotlivé názvy oddělíme čárkou. V případě, že prohlížeč nemá k dispozici první uvedený font, použije druhý, pokud nemá ani ten, použije další, dokud má z čeho vybírat.

body {font-family: Arial, Helvetica, Verdana}

<generic-family> obecná rodina písma

Obecná rodina písma určuje obecný charakter typu písma. Obecnou rodinu zapisujeme vždy na konec za výčet názvů fontů (oddělujeme také čárkou). V případě že prohlížeč nemá k dispozici žádný z konkrétně určených fontů, použije dostupný font z kategorie obecné rodiny. Názvy fontů by logicky měly pocházet z kategorie uvedené obecné rodiny, protože ta jim bude nejpodobnější. Je pět obecných rodin:

serif
patkové písmo (např. Times New Roman)
sans-serif
bezpatkové písmo (např. Arial, Arial CE, Arial Narrow, Verdana, Helvetica)
monospace
neproporciální písmo (např. Courier, Courier New)
cursive
ozdobná kurzíva (např. Comic Sans, )
fantasy
ozdobné písmo (např. Western)