list-style-type Typ odrážky nebo číslování

Hodnoty: disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-latin | upper-latin | armenian | georgian | none | inherit
Výchozí hodnota: disc
Aplikuje se na: elementy s display: list-item
Dědičnost: ano
Procentuální hodnoty: ne
Typy médií: vizuální

none bez odrážky

Pokud chceme mít seznam bez odrážky (což využijeme především v případě navigačního menu) použijeme hodnotu none. Hodnota platí jak pro odrážky, tak pro číslování, záleží jen na tom, zda bude nastavena pro tag ul nebo ol.

disc vyplněné kolečko

Výchozí hodnotou odrážky je plné kolečko. V Mozille a Netscape se zobrazuje jako vyplněný kosočtverec.

 • odrážka disc

ul li {list-style-type: disc}

circle prázdné kolečko

 • odrážka circle

ul li {list-style-type: circle}

square čtvereček

 • odrážka square

ul li {list-style-type: square}

decimal arabské číslice

Hodnota decimal je výchozí pro číselné seznamy.

 1. číslování decimal

ol li {list-style-type: deciaml}

decimal-leading-zero arabské číslice začínající nulou

Hodnota decimal-leading-zero je podobná hodnotě decimal, s tím rozdílem, že číslování začíná nulou. První položka tedy například bude očíslovaná 01., desátá bude 10.. Bohužel toto číslování zatím v prohlížečích nějak moc nefunguje. Funguje v Mozille. V IE a Opeře zatím ne.

 1. číslování decimal-leading-zero

ol li {list-style-type: deciaml-leading-zero}

lower-roman malé římské číslice

 1. číslování lower-roman

ol li {list-style-type: lower-roman}

upper-roman velké římské číslice

 1. číslování upper-roman

ol li {list-style-type: upper-roman}

lower-greek malá řecká písmena

Hodnota lower-greek očísluje seznam malými řeckými písmeny, tj. α, β atd. Bohužel nefunguje v IE.

 1. číslování lower-greek

ol li {list-style-type: lower-greek}

lower-latin nebo lower-alpha malá písmena

Hodnoty lower-latin a lower-alpha jsou vlastně stejné, s tím rozdílem, že lower-latin nefunguje v IE, lower-alpha ano.

 1. číslování lower-alpha

ol li {list-style-type: lower-alpha}

upper-latin nebo upper-alpha velká písmena

 1. číslování upper-alpha

ol li {list-style-type: upper-alpha}

armenian písmena arménské abecedy

Nefunguje v IE a Opeře.

 1. číslování armenian

ol li {list-style-type: armenian}

georgian georgiánská písmena

Nefunguje asi nikde.

 1. číslování georgian

ol li {list-style-type: georgian}

Pozn.: Hodnoty, které v IE nefungují jsou zobrazeny jako číslování decimal.