CSS validátor W3C časté chyby

CSS validátor slouží k validaci CSS stylu. Tedy najde chyby, které CSS styl obsahuje. K validaci použijeme validátor W3C, nachází se na adrese jigsaw.w3.org/css-validator. Validovat můžete:

  • CSS styl z Internetu zápisem URL adresy stylu do políčka Validate by URI a stisknutím tlačítka check.
  • CSS styl uložený na disku vašeho počítače přímým zápisem cesty k souboru na lokálním disku do políčka Validate by File Upload nebo výběrem s procházením disku pomocí tlačítka browse a stisknutím tlačítka check

Validní CSS

Pokud je CSS styl správně (Podle CSS specifikace) zobrazí se hláška No error or warning found a Congratulations!. Následuje kód pro přidání CSS validní ikonky a výpis validovaného CSS stylu.

Chybové hlášky errors

V případě chybného zadání cesty k CSS stylu a tedy jeho nenalezení validátorem vyskočí hláška Not found. Jinak se vypisují již jen chyby ve stylu (u každé chybové hlášky je napsán selektor, ke kterému se zmíněná chyba vztahuje):

Property doesn't exist

Použitá CSS vlastnost neexistuje. Buď je to překlep nebo jste si jí vymysleli. A nebo je to jedna z nadstandardních vlastností Internet Exploreru (Ty v IE fungují, ale nejsou to platné CSS vlastnosti a nefungují v ostatních prohlížečích). Týká se to především nastavování barevných vlastností scroll-baru, různých filtrů na obrázky, kurzoru myši a podobně.

Invalid number : color darkorange is not a color value : darkorange

Tato chyba říká, že zápis hodnoty barvy je špatný, že (v tomto případě) darkorange není platnou hodnotou vlastnosti color. Znamená to buď, že jste zadali neexistující barvu nebo jste sice použili existující pojmenovanou barvu, ale nepatřila mezi 16 základních, které se v CSS mohou psát jménem barvy, bude tedy potřeba zapsat barvu číslem

Více: Barvy v CSS · Zápis hodnoty color

Invalid number : font too few values for the property 1.2em : 1.2em

Prý příliš málo hodnot pro vlastnost font. Validátoru se nelíbí, že pro vlastnost font, která by měla obsahovat všechny možné hodnoty vlastností písma, je jen jedna hodnota, tedy velikost. Pokud není potřeba ostatní doplnit (třeba proto, že jsou děděné nebo je chceme ponechat na výchozí hodnotě), bude lepší nepoužít vlastnost pro souhrnné nastavení (v tomto případě tedy font), ale přímo vlastnost pro velikost písma (font-size).

Invalid number : font-size only 0 can be a length. You must put an unit after your number : 10

Vlastnost font-size byla zadána bez jednotky, což je možné pouze u čísla 0. Tato chyba se může týkat všech vlastností s hodnotou délky, které zadáte bez jednotky

Invalid number : font Parse Error - weight: bold

Nějaká chyba v zápisu, v tomto případě to může být chybějící pomlčka mezi font a weight. Jindy to může být způsobeno třeba chybějící dvojtečkou.

Upozornění warnings

font-family: You are encouraged to offer a generic family as a last alternative

Vlastnost font-family by měla mít jako poslední alternativu obecnou rodinu písma.

Více: Písmo v CSS · CSS vlastnost font-family