length délka

Délkové jednotky určují vertikální nebo horizontální rozměry. Hodnota se zapisuje vždy jako číslo a jednotka. Pokud se jako číslo zadává nula, jednotky se psát nemusí. Tedy např. border-width: 0; je totéž jako border-width: 0px;. V ostatních případech vynechat jednotku není možné.

Některé vlastnosti mohou mít i zápornou hodnotu.

top: -20px;

Číslem může být samozřejmě i číslo desetinné, oddělovačem je desetinná tečka.

font-size: 1.2em

Relativní velikost

Velikost relativní jednotky délky je závislá na jiné hodnotě (velikost písma elementu).

em

Velikost 1em odpovídá šířce velkého písmene „M“.

ex

Velikost 1ex odpovídá výšce malého písmene „x“.

Velikost em a ex je tedy do značné míry závisla na použitém typu fontu, obvykle jsou tyto jednotky ale prohlížeči zobrazovány tak, že 1em = 2ex.

px

Jeden px (pixel) je jeden bod obrazovky. Je relativní v tom smyslu, že jeden takový bod se na různých zobrazovacích zařízeních zobrazí různě velký.

Jelikož jednotky em a ex se vztahují k aktuální velikosti písma, zatímco jednotka px je závislá na rozlišení a typu zobrazovacího zařízení, neexistuje mezi těmito jednotkami žádny převodní vztah.

Absolutní velikost

Absolutní jednotky se hodí používat například pro tisk, kde se ví, jak je papír velký.

in palec

1in = 2.54cm

cm centimetr

1cm = 10mm

mm milimetr

pt typografický bod

72pt = 1in

pc typografická jednotka pica

12pc = 1pt

Změna velikosti písma uživatelem

Uživatel si může změnit velikost písma pomocí prohlížeče (obvykle zobrazit > velikost textu > větší). V některých prohlížečích se písmo v takovém případě zvětší ať již bylo zadáno v jakýchkoliv jednotkách, v Internet Exploreru ale některé jednotky zvětšit nejdou. Ze zde uvedených jednotek jsou zvětšitelné pouze em a ex.