absolute-size absolutní velikost

Určování velikosti

Hodnoty absolutní velikosti se používají pro definování velikosti písma.

  • xx-small – 3/5, velikost h6
  • x-small – 3/4
  • small – 8/9, velikost h5
  • medium – 1, velikost h4
  • large – 6/5, velikost h3
  • x-large – 3/2, velikost h2
  • xx-large – 2, velikost h1

font-size: x-large