percentage procentuální hodnota

Určování velikosti

Procentuální hodnota se udává jako číslo a znak procenta (%), přičemž mezi číslem a procentem nesmí být mezera.

Procentuální hodnoty se vždy vztahují k jiné hodnotě. Například výška řádku (line-height) se vztahuje k velikosti písma (font-size).

font-size: 120%

line-height: 150% tedy znamená, že řádek bude o 50% vyšší než je velikost fontu. (Při velikosti fontu 10 pixelů tedy bude výška řádku 15 pixelů.)