inherit

CSS vlastnosti mohou mít navíc hodnotu inherit, což je hodnota, kterou element dědí od elementu rodičovského. Hodnota inherit může být použita také na vlastnosti, které normálně dědičné nejsou. Může také posílit váhu děděných hodnot.

h1 {color:inherit}