relative-size relativní velikost

Určování velikosti

Relativní velikost je relativní vůči velikosti rodičovského elementu. Může být tedy buď větší nebo menší. Hodnoty jsou dvě:

  • larger – větší
  • smaller – menší

Pokud má rodičovský element například hodnotu small (absolutní velikost), zadáme-li hodnotu larger, dosáhneme velikosti medium.

font-size: smaller