Obecná rodina písma

Předpisy určující typ písma obsahují obecnou rodinu písem.

Čtěte také:

V definici rodiny písma – CSS vlastnost font-family – musí být ve výpisu písem vždy definována obecná rodina a to vždy jako poslední alternativa, např.:

font-family: 'Arial CE', 'Helvetica CE', Arial, sans-serif

Rodiny písma

Rodinami písma jsou názvy fontů, jako Arial, Verdana, Times New Roman, apod.

Obecné rodiny písma jsou tyto:

  • serif,
  • sans-serif,
  • monospace,
  • cursive,
  • fantasy.

Proč je obecná rodina písma důležitá?

Do seznamu písem vlastnosti font-family se obvykle píše více rodin. Je to proto, abychom definovali náhradní písmo, které se použije v případě, kdy prohlížeč nemá k dispozici písmo v seznamu předcházející. Pokud nemá žádné z definovaných písem, použije písmo které má a patří k definované obecné rodině písma. Pokud není definovaná ani obecná rodina, použije prohlížeč své výchozí písmo.

Problém pak nastává v situaci, kdy se na webu používá odlišný font značící nějaký význam. Například, když používám font rodiny monospace pro odlišení názvů CSS vlastností, hodnot nebo XHTML tagů. Bez používání obecné rodiny písma informace o odlišném významu zaniká.