Validní kód

Kód webových stránek odpovídá nějaké zveřejněné finální specifikaci jazyka HTML či XHTML. Neobsahuje syntaktické chyby, které je správce webových stránek schopen odstranit.

Čtěte také:

Validní kód je takový, který neobsahuje žádné chyby v syntaxi podle zvolené specifikaci jazyka. To znamená, že stránka musí mít určený DOCTYPE a být oproti němu validní. Validita webu se pak dá snadno zjistit pomocí validátoru.

Co může způsobit nevalidní kód

Pokud kód není validní, v nejjednodušším případě to může znamenat chybné zobrazení stránky, kdy některá část stránky může překrýt jinou. Takový problém se pak týká všech uživatelů. Většinou je ale toto pravidlo důležité spíše pro interpretaci stránky např. hlasovou čtečkou, která se v nevalidním kódu může snadno ztratit nebo chybně interpretovat význam. Stejně se pak může ztratit i vyhledávací robot a stránku chybně zaindexovat nebo nezaindexovat vůbec.