Velikost písma

Předpisy určující velikost písma nepoužívají absolutní jednotky.

Velikost písma v prohlížeči musí být za všech okolností zvětšitelná. Není to jen kvůli uživatelům s horším zrakem, je to i kvůli všem ostatním, kteří si třeba nechtějí kazit oči i pro všechny ostatní kdo se dostali k webům s módou miniaturního písma.

Jak zvětšit písmo

Ve většině prohlížečů umožňuje zvětšení písma sám prohlížeč ať už zadáte jakékoliv jednotky. Internet Explorer toto neumožňuje, pokud je písmo zadané v jednotkách pt, px, mm, cm. Proto je nutné používat vždy relativní jednotky, tj. např. jednotky em či procentuální vyjádření (např. 80%).

Obrázky s textem

Obrázky sice s jednatkami velikosti písma nesouvisí, přesto si myslím, že s tímto pravidlem souvisí velmi úzce. Jakýkoliv text v obrázku je totiž také nezvětšitelný (Opera ho zvětšit umí, ale to nestačí). Proto by se mělo obrázkovým textům pokudmožno co nejvíce vyhnout. Zvláště v případě opravdu malých textů a důležitých prvků pro orientaci na webu (navigace, nadpisy, vyhledávání…). Loga webu se to samozřejmě netýká.