clear Čekání na skončení plovoucích objektů

Hodnoty: none | left | right | both | inherit
Výchozí hodnota: none
Aplikuje se na: blokové elementy
Dědičnost: ne
Procentuální hodnoty: ne
Typy médií: vizuální