background-repeat Směr opakování obrázku na pozadí

Hodnoty: repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat | inherit
Výchozí hodnota: repeat
Aplikuje se na: všechny elementy
Dědičnost: ne
Procentuální hodnoty: ne
Typy médií: vizuální

Vlastnosti pozadí

Čtěte také

Vlastnost background-repeat určuje způsob opakování obrázku na pozadí. Obrázek na pozadí se buď neopakuje nebo se opakuje jen v horizontálním nebo vertikálním směru, nebo se opakuje oběma směry.

repeat opakování obrázku na pozadí oběma směry

Výchozí hodnotou je hodnota repeat. Obrázek se bude opakovat horizontálně i vertikálně až do zaplnění celého elementu, v případě obrázku na pozadí stránky pak až do zaplnění celého okna prohlížeče.

no-repeat obrázek na pozadí se neopakuje

S hodnotou no-repeat se obrázek na pozadí opakovat nebude, zobrazí se pouze jednou. Místo, kde se zobrazí můžeme ovlivnit vlastností background-position.

repeat-x opakování obrázku v horizontálním směru

Hodnota repeat-x způsobí, že se obrázek na pozadí opakuje jen ve směru x, tedy v horizontálním směru. Tzn. vytvoří se jedna řádka obrázků. Pozici lze opět nastavit vlastností background-position.

repeat-y opakování obrázku ve vertikálním směru

Obrázek na pozadí se opakuje jen ve směru y, tedy ve vertikálním směru, tvoří tak sloupeček obrázků.

body {background-repeat: repeat-y}