color barva textu

Hodnoty: <color> | inherit
Výchozí hodnota: závisí na prohlížeči (obvykle černá)
Aplikuje se na: všechny elementy
Dědičnost: ano
Procentuální hodnoty: ne
Typy médií: vizuální

Vlastnost color určuje barvu textu daného elementu. Barvu textu je dobré zadávat vždy, i kdybychom chtěli použít výchozí černou. Je to proto, že uživatel může mít nějaké vlastní nastavení barev, například inverzní a mohlo by se stát, že při takovém nastavení dojde k nečitelnosti textu třeba tak, že vznikne bílá barva písma na bílém pozadí.