background-attachment Připevnění/rolování pozadí

Hodnoty: scroll | fixed | inherit
Výchozí hodnota: scroll
Aplikuje se na: všechny elementy
Dědičnost: ne
Procentuální hodnoty: ne
Typy médií: vizuální

Vlastnosti pozadí

Čtěte také

scroll rolovací pozadí

Výchozí hodnota scroll způsobuje, že pozadí se roluje současně se stránkou, s textem.

fixed připevněné pozadí

Pozadí je možné připevnit, tedy nerolovat pmocí hodnoty fixed.

Připevnit pozadí se hodí v situacích, kdy na pozadí není jen vzorek, ale je tam nějaký obrázek.

Pokud má rolovatelný obsah jen část stránky (třeba iframe nebo jakýkoliv jiný element s nastaveným scrollováním), a ta má na pozadí stejný vzorek jako zbytek stránky, vypadá líp, když se pozadí připevní.

body {background-attachment: fixed}