background-color barva pozadí

Hodnoty: <color> | transparent | inherit
Výchozí hodnota: transparent
Aplikuje se na: všechny elementy
Dědičnost: ne
Procentuální hodnoty: ne
Typy médií: vizuální

Vlastnosti pozadí

Vlastnost background-color určuje barvu pozadí elementu.

transparent transparentní

Výchozí hodnotou pro barvu pozadí je hodnota transparent, tedy průhledné pozadí, nikoli bílé, jak by se mohlo zdát.

Pokud tedy neurčíme pozadí elementu žádnou barevnou hodnotu, bude „prosvítat“ barva elementu pod ním. (V případě pozadí stránky to bude bílá barva).

body {background-color: navy}