visibility Viditelnost elementu

Hodnoty: visible | hidden | collapse | inherit
Výchozí hodnota: visible
Aplikuje se na: všechny elementy
Dědičnost: ano
Procentuální hodnoty: ne
Skupiny médií: vizuální