position Umístění elementu

Hodnoty: static | relative | absolute | fixed | inherit
Výchozí hodnota: static
Aplikuje se na: všechny elementy
Dědičnost: ne
Procentuální hodnoty: ne
Typy médií: vizuální