page-break-inside Stránkový zlom v elementu

Hodnoty: avoid | auto | inherit
Výchozí hodnota: auto
Aplikuje se na: blokové elementy
Dědičnost: ne
Procentuální hodnoty: ne
Skupiny médií: vizuální, stránková