page-break-before Stránkový zlom před

Hodnoty: auto | always | avoid | left | right | inherit
Výchozí hodnota: auto
Aplikuje se na: blokové elementy
Dědičnost: ne
Procentuální hodnoty: ne
Skupiny médií: vizuální, stránková