overflow Způsob přetečení elementu

Hodnoty: visible | hidden | scroll | auto | inherit
Výchozí hodnota: visible
Aplikuje se na: blokové a nahrazované elementy, buňky tabulek, inline bloky
Dědičnost: ne
Procentuální hodnoty: ne
Typy médií: vizuální