Seznamy

Neuspořádaný seznam

Neuspořádaný neboli nečíslovaný seznam se značí tagem ul (unordered list). Položka seznamu je li (list item). Položka může obsahovat i více odstavců. Před každou položkou se standardně vytváří odrážka.

<ul>
   <li>žirafa</li>
   <li>slon</li>
   <li>velbloud</li>
</ul>
nečíslovaný seznam

Uspořádaný seznam

Uspořádaný neboli číslovaný seznam se značí tagem ol (ordered list). Položka seznamu je opět li. Před položku se automaticky vypisuje její pořadové číslo.

<ol>
   <li>žirafa</li>
   <li>slon</li>
   <li>velbloud</li>
</ol>
číslovaný seznam

Seznam definic

Definiční seznam se používá obvykle v případě, kdy potřebujeme např. vypsat nějaké termíny a k nim jejich definice nebo popisy. Je pro něj tag dl (definition list). Definovaný termín se označuje tagem dt (term), definice termínu tagem dd (definition).

<dl>
   <dt>žirafa</dt>
   <dd>zvíře s dlouhým krkem</dd>
   <dt>slon</dt>
   <dd>zvíře s chobotem</dd>
   <dt>velbloud</dt>
   <dd>zvíře s jedním nebo dvěma hrby</dd>
</dl>
definiční seznam