color barva

Hodnota color je hodnotou mnoha CSS vlastností, včetně vlastnosti color. Jako zápis barvy můžeme použít:

 • číselné vyjádření barvy
 • název barvy v případě 16 základních pojmenovaných barev

Číselné vyjádření barvy

Každou barvu můžeme vyjádřit pomocí RGB zápisu. To znamená jako směs tří složek, červené (R), zelené (G) a modré (B) barvy. Barva je vyjádřena šestimístným číslem, pro každou složku barvy slouží jedno dvojčíslí. Tedy zápisem RRGGBB. K vyjádření barvy můžeme použít jakékoliv číslice (0 až 9) a písmena a až f, přičemž znaky a až f vyjadřují pokračování číselné řady, následují po 9. Libovolná šestimístná kombinace těchto znaků tedy může být vyjádřením barvy. Před číslem určujícím barvu se píše ještě dvojkřížek (#). Pokud jsou oba znaky každé barevné složky shodné, můžeme zápis zkrátit na trojčíslí. Např. zápisy #003366 a #036 vyjadřují stejnou barvu.

background-color: #036;

Zápis názvem barvy

Existuje 16 základních barev, pro jejichž zápis můžeme použít název barvy v angličtině. Jsou to:

 • aqua – azurová
 • black – černá
 • blue – modrá
 • fuchsia – růžová
 • gray – šedá
 • green – zelená
 • lime – světle zelená
 • maroon – hnědá
 • navy – námořnická modř
 • olive – olivová
 • purple – fialová
 • red – červená
 • silver – stříbrná (světle šedá)
 • teal – tmavší modrozelená
 • white – bílá
 • yellow – žlutá

background-color: maroon;

Který zápis použít?

Je dobré, vždy použít nejkratší možnou verzi zápisu barvy, kvůli ušetření bytů, které uživatel se souborem stylu stahuje. Například u červené si můžeme vybrat ze zápisu #ff0000, #f00 nebo red. Je proto nejlepší, použít zápis názvem barvy. Oproti tomu u černé můžeme použít zápis #000000, #000 nebo black. Tady je kratší zase zápis trojmístným číslem.