Úvod do XHTML

Historie

První definici HTML vytvořil Tim Berners-Lee v roce 1991. Tato verze umožňovala vkládat do textu obrázky, hypertextové odkazy, vytvořit několik logických úrovní a několik druhů zvýraznění. Byla označena jako HTML 0.9. Požadavky uživatelů se zvyšovaly a producenti prohlížečů začali vytvářet HTML nové prvky. Tim Berners-Lee všechny používané prvnky shrnul do standardu HTML 2.0 (specifikace v RFC 1866), který již plně vyhovuje standardu SGML (ISO 8879, r. 1986). V roce 1996 vzniklo HTML 3.0. V roce 1997 HTML 4.0 a o dva roky později opravná verze HTML 4.01, která je také poslední vývojovou verzí HTML.

HTML je tedy jazyk pro publikování hypertextu na WWW. Je to nepatentovaný formát založený na SGML. HTML využívá tagy ke strukturování textu do nadpisů, odstavců atd. Vývoj HTML sice již skončil, ale HTML má samozřejmě své následníky.

Co je tedy XHTML?

XHTML je nástupce HTML založený na XML. Rozlišujeme 3 druhy XHTML:

XHTML 1.0 Strict
čistě strukturální značkování, neobsahuje žádné značky spojené s formátováním vzhledu
XHTML 1.0 Transitional
povoluje atributy pro formátování textu a odkazů v elementu body a některé další atributy
XHTML 1.0 Frameset
používa se při použití rámců pro rozdělení okna prohlížeče na dvě nebo více částí

Pozn.: V této příručce se budeme věnovat především XHTML 1.0 Strict, okrajově i XHTML 1.0 Transitional. XHTML 1.0 Frameset nikoli, protože rámce jsou podle mne webu škodlivé.

Pravidla XHTML

 • Před samotným dokumentem se nachází deklarace XML.

  <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>

  Pozn.: Kódování použijte samozřejmě dle libosti.

 • Povinná je deklarace typu dokumentu (DTD)

  XHTML 1.0 Strict

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

  XHTML 1.0 Transitional

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

  XHTML 1.0 Frameset

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

 • Kořenový element html obsahuje atribut xmlns, který určuje jmenný prostor dokumentu (namespace) a jazyk, který je v dokumentu použit.

  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

 • Element html vždy obsahuje dva elementy, head (hlavičku) a body (tělo dokumentu). Hlavička musí obsahovat element title a měla by obsahovat i metatag pro kódování (kvůli starším prohlížečům).

 • Všechny tagy i atributy musí být malými písmeny, XHTML je case-sensitive.

 • Všechny hodnoty atributů musí být v XHTML v uvozovkách.

 • Všechny XHTML tagy musí být párové. Při použití prázdného tagu se musí tag ukončit lomítkem, např. <img />

 • Tagy se nesmí nikdy křížit.

 • Striktní XHTML neobsahuje žádné atributy sloužící k formátování. Oproti HTML jsou z XHTML vypuštěny formátovací tagy (jako např. font, b, i).

 • Vkládané skripty na straně klienta (např. javascript) by měly být vloženy do sekce CDATA. Starší prohlížeče ale CDATA nepodporují.

  <script><![CDATA[ zde bude kód skriptu ]]></script>

 • Znak & musí být převeden na html entitu i pokud je součástí URL.