První stránka

Kostra stránky

V pravidlech XHTML už jsme si vysvětlili, že dokument začíná deklarací XML, následuje DTD, potom tag HTML obsahující hlavičku a tělo dokumentu. Můžeme tedy sestavit celý základ stránky.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

<!DOCTYPE html 
	PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"	 
	"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
	
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">
  
<head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" />
   <title>Titulek stránky</title>
</head>
  
<body>    
	<p>Odstavec textu.</p>
</body>

</html>

Tak takto by měla vypadat kostra stránky. Soubor uložíme s PHPpříponou htm nebo html. Teď něco k PHPpoužitým tagům.

html
označuje, že se bude jednat o HTML dokument, obsahuje head a body
head
hlavička, obsahuje title, metatagy (např. kódování), odkazy na externí dokumenty definice stylu, skripty, apod.
title
titulek stránky, to co se objeví jako název okna
body
tělo dokumentu, tady se bude nacházet celý obsah stránky
p
označení odstavce

Nadpisy

Existuje 6 úrovní nadpisů, označují se tagy h1, h2, h3, h4, h5 a h6, kde 1 je úroveň nejvyšší. Úrovně se liší velikostí písma, všechny nadpisy jsou implicitně zarovnávány vlevo.

<h1>Nadpis 1. úrovně</h1>
<h2>Nadpis 2. úrovně</h2>
<h3>Nadpis 3. úrovně</h3>
<h4>Nadpis 4. úrovně</h4>
<h5>Nadpis 5. úrovně</h5>
<h6>Nadpis 6. úrovně</h6>

A takový je výsledek:

nadpisy