Meta tagy

Meta tagy obsahjí meta data – informace o stránce. nachází se v hlavičce (head) HTML dokumentu.

Meta charset kódování češtiny

Nejdůležitějším a dá se říct, že jediným opravdu nezbytným meta tagem je meta tag pro kódování češtiny. Pokud ho nepoužijete, text stránek, resp. české znaky se budou zobrazovat jako všelijaké paznaky, čtverečky a podobně.

Kódování češtiny je nutné uvést ještě před tagem title.

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" />

Část charset=windows-1250 označuje použitou znakovou sadu. Pro češtinu se často používají tyto znakové sady:

  • windows-1250
  • iso-8859-2
  • utf-8

Meta description popis stránky

Pro popis obsahu stránky slouží meta tag description. Jeho obsah se může objevit jako popisek odkazu ve vyhledávačích, takže je určitě dobré dbát na to, aby neobsahoval blbosti. Slova obsažená v tomto meta tagu mívají také pro vyhledávače vyšší váhu.

<meta name="description" content="Meta tagy charset, description a keywords a jejich použití" />

Meta keywords klíčová slova stránky

Meta tag keywords obsahuje seznam klíčových slov stránky. To jsou nejdůležitější slova, kterými se stránka zabývá.

<meta name="keywords" content="meta tagy, charset, desription, keywords" />

Meta tag keywords nemá příliš velký význam. Určen je pro vyhledávače, ale většina vyhledávačů jeho obsah ignoruje zcela, ostatní alespoň do té míry, že nepřiřazují hodnotu slovům obsaženým pouze v keywords a nikde jinde ve stránce.

Meta author autor stránky

Meta tag author obsahuje informace o autorovi stránky.

<meta name="author" content="Petra Větrovská" />

Meta robots pro roboty vyhledávače

Informace o tom, zda a jakým způsobem mají roboti indexovat stránku obsahuje meta tag robots.

<meta name="robots" content="index,follow" />

Nastavení index,follow je výchozí, takže se používat nemusí. Znamená to indexovat (index) stránku a následovat (follow) odkazy. Další hodnoty jsou noindex (neindexovat) a nofollow (nejít po odkazech). Hodnoty se mohou samozřejmě kombinovat, třeba index,nofollow – robot stránku zaindexuje, ale nebude sledovat odkazy, které z ní vedou.

Speciálně pro Google existuje meta tag googlebot.

<meta name="googlebot" content="snippet,archive" />

Opět nastavení snippet,archive je výchozí. Znamená zobrazovat u popisku odkazu část textu stránky (snippet) a ukládat stránku do archivu (archive). Další hodnoty jsou nosnippet a noarchive.

Meta language jazyk stránky

Meta tag language obsahuje jazyk použitý ve stránce.

<meta name="Content-language" content="cs" />

Další meta tagy

Jinak je metatagů ještě hafo, ale jsou prakticky na nic.