Typografie na webu

Odkazy jinam:

Stejně jako u tištěných dokumentů, neměli bychom ani na webu opomíjet alespoň ta základní typografická pravidla. Proto zde uvádím výběr těch nejdůležitějších pravidel typografie.

Mezery

V HTML je více mezer interpretováno jako jedna mezislovní mezera.

Běžná mezera

Používá se jako mezera mezi slovy a za interpunkčními znaménky (před interpunkční znaménka se mezera nepíše!).

Nedělitelná mezera

Řádek nesmí končit jednopísmennou předložkou (K, k, O, o, S, s, Z, z U, u, A, I, i), vyjímku tvoří malé a. Nesmí být odděleno číslo a zkratka jednotky (100 kg), titul a jméno (Ing. Novák) nebo iniciála a příjmení (J. Novák). K tomuto účelu se využívá nedělitelná mezera, zapsaná html entitou  

Zúžená mezera

Zúžená mezera je taktéž nedělitelná, je ale o něco užší a má speciální využití. Používá se jako rozdělovač čísla po třech cifrách, např. oddělovač tisíců. Používá se také mezi číslicí a znakem procenta, pokud je jako jednotka (sto procent). Pokud jde o součást slova, mezera se před znak procenta nepíše (sto procentní). Pro zúženou mezeru se používá entita  .

Půlčtverčíková a čtverčíková mezera

Půlčtverčíková mezera ( ) je o něco větší než běžná mezera, odpovídá čtyřem zúženým mezerám. Čtverčíková mezera ( ) je dvakrát větší.

Bohužel tyto mezery (zúžená, půlčtverčíková a čtverčíková) nejsou příliš podporovány prohlížeči, Internet Explorer a Opera je sice v lepším případě interpretují jako mezeru (v horším jako čtvereček, s tím že znak neznají), ale všechny jako stejně velkou (u Opery jsou všechny tyto mezery stejně velké jako běžná, u IE jsou dokonce nepochopitelně všechny – včetně užší – větší). Mozilla interpretuje správně všechny mezery, nicméně ale s ohledem na zatím většinové používání nešťastného prohlížeče bude lepší, když zůstaneme prozatím jen u běžné a nedělitelné mezery :-(

Uvozovky

České uvozovky

Často se na českém webu setkávám s chybou, která hodně bije do očí. Mnoho tvůrců webu používá místo českých americké uvozovky, nebo vlastně z obou stran citace (či jiného výrazu) znak pro palec. Česká levá uvozovka je dolní, zapsaná entitou „ pravá horní, zapsaná entitou “.

špatně "text v uvozovkách"
dobře „text v uvozovkách“

Americké uvozovky

Americké uvozovky jsou obě horní. Pokud je zapisujeme entitami, použijeme “ a ”.

Francouzské a ruské uvozovky

Pro tento typ uvozovek se používají entity « a », pro francouzské uvozovky, tytéž entity jsou i pro ruské, jen v obráceném pořadí.

«francouzské uvozovky» a »ruské uvozovky«

Jednoduché uvozovky

Pro „citaci v citaci” se používají jednoduché uvozovky, opět levá dolní, pravá horní. Zapisujeme ‚ a ‘).

„text v uvozovkách obsahující ‚citaci‘”

Pomlčka versus spojovník

Snad nejčastější chyba. Většina lidí ani netuší, že ona „pomlčka na klávesnici” ve skutečnosti vůbec není pomlčka, nýbrž spojovník. Vizuální rozdíl mezi pomlčkou a spojovníkem je takový, že pomlčka je delší. Spojovník se používá ke spojování slov (např. česko-francouzský slovník). Pomlčka se používá k oddělení větných celků, před i za pomlčku se píše běžná mezera. Ve významu „” (a, až do, versus) se píše pomlčka z obou stran bez mezer.

Používají se dva druhy pomlčky – půlčtverčíková a čtverčíková. Půlčtverčíková se značí entitou –, čtverčíková entitou —.

Mínus

Pro matematické znamínko mínus existuje také speciální znak. Je jím entita −. Mínus je delší než spojovník a kratší než půlčtverčíková pomlčka, ale hlavní rozdíl je v jejím vertikálním umístění. Je totiž o něco výš než pomlčka i spojovník, na úrovni horizontální čárky u znamínka plus, je také stejně tak široké.

- spojovník

– půlčtverčíková pomlčka

— čtverčíková pomlčka

− mínus

- – — −

Výpustka neboli tři tečky

Asi všichni používáme namísto nedokončené věty několik teček. Nemá jich být několik, mají být přesně tři! A nejsou to jen tak obyčejné tři tečky, ale je to jeden znak – výpustka. Rozdíl mezi třemi po sobě následujícími tečkami a výpustkou je v délce mezery mezi tečkami, u výpustky je mezera malinko větší a menší mezírka je také před první tečkou. Výpustka se zapisuje html entitou ….

... tři tečky

výpustka

Krát

Často používaným znakem je „krát” a existuje pro něj i speciální znak. Hodně lidí však používá místo něj obyčejné malé „x”, což velmi nevhodně vypadá zvláště při použití patkového písma, ale i u bezpatkového je mezi „x” a „krát” rozdíl velmi dobře patrný. „Krát” je stejně široké jako vysoké a nesedí na spodní lince řádku, ale je nad ním, vertikálně zarovnané na střed řádku. Zapisuje se entitou ×.

x × (první je „x”, druhé je „krát”)