Návod k použití webu

Úvodní stránka

Z každé stránky webu se dostanete na úvodní stránku kliknutím na logo WEBTVORBA.

Horní menu

Horní menu slouží jako rychlejší navigace pro sekce zabývající se konkrétními jazyky. Pokud disponujete JavaSriptem, při přejetí myší přes položku menu se rozbalí seznam nejnavštěvovanějších kapitol sekce. Pokud JavaScriptem nedisponujete, nic se neděje, z horního menu se taky proklikáte, jen kliknete jednou navíc.

Levé navigační menu

Levé menu obsahuje názvy všech hlavních sekcí. Kliknutím na některou sekci se dostanete na stránku, která slouží jako rozcestník, resp. obsah sekce. Další stránky už jsou jednotlivé obsahové kapitoly sekce. Pokud se nacházíte na některé z kapitol, v levém sloupečku se rozbalí podmenu s ostatními kapitolami dané sekce.

Listování

Každá sekce je rozdělena do několika kapitol. Ty můžete procházet pomocí odkazů umístěných v horním a dolním řádku listu. Na předchozí stránku se dostanete odkazem umístěným v levém horním nebo dolním rohu, na další stránku odkazem v pravém horním či dolním rohu.

Odkazy

Odkazy v textu jsou odlišené od zbytku textu barvou a podtržením. Odkazy, které směřují mimo tento web jsou psány kurzívou.

Mapa webu

Odkazy na všechny stránky tohoto webu jsou víceméně docela logicky uspořádány na mapě webu. Odkaz na ni naleznete na každé stránce v patičce, stejně tak jako odkaz na tento návod.

Vyhledávání

Pokud na mém webu hledáte něco konkrétního a netušíte kam jsem to schovala, použijte vyhledávací formulář. Nachází se v levém sloupci, vyhledávání provede JYXO.