Rozdíl mezi HTML, CSS, PHP a Javascriptem

Rozdíl je opravdu značný, takže by to mělo jít i snadno pochopit.

HTML hypertextový značkovací jazyk (HyperText Markup Language)
CSS kaskádové styly (Cascading Style Sheets)
PHP skriptovací jazyk na straně serveru (PHP: Hypertext Preprocesor)
JavaScript skriptovací jazyk na straně klienta

HTML (XHTML)

HTML je značkovací jazyk. Značkuje (označuje) části dokumentu, stránky. To znamená, že pomocí HTML určujeme, jaký význam bude mít ta která část HTML stránky. Tedy pomocí HTML řekneme, že tenhle kus textu bude nadpis, jíný kus textu odstavec a jiný tabulka. Jestliže chcete udělat i ty úplně nejjednodušší webové stránky, HTML (XHTML) potřebujete.

CSS

CSS je formátovací jazyk. To znamená, že určuje, jak bude která část stránky vypadat. Pomocí CSS stylu tedy můžeme určit vzhled stránky. Tedy CSS říká, že nadpis (o kterém HTML určilo, že je nadpis) bude modrý, že odstavec se bude zarovnávat vlevo a že tabulka bude na zeleném pozadí. Naopak užneříká, která část stránky bude tím nadpisem, odstavcem či tabulkou. CSS tedy určuje jen vzhled stránky. Tedy vše, co se týká barvy, písma, velikosti prvků a podobně.

Takže si shrneme, co určuje u stránky HTML a co CSS.

HTML Toto bude nadpis
CSS Tento nadpis bude modrý

I CSS styly k tvorbě stránek potřebujete, i když ne úplně nezbytně. Jde to i bez nich, ale takový způsob je už velkým přežitkem, dělat stránky bez CSS je špatně. Proto se už od začátku učte CSS současně s HTML (XHTML).

PHP

PHP je skriptovací jazyk. Dělají se pomocí něj různé webové aplikace jako je kniha hostů, počítadlo návštěv, anketa, diskusní fórum nebo chat. Rozhodně s PHP nezačínejte, pokud ještě neovládáte základy HTML, budete je totiž potřebovat.

JavaScript

JavaScript je také skriptovací jazyk. Rozdíl mezi JavaScriptem a PHP je v tom, že PHP funguje na serveru a JavaScript na klientovi. To znamená, že to, co dělá JavaScript se vždy odehrává na vašem počítači (resp. na počítači uživatele vašich stránek) a neodesílá žádná data na server. Pomocí JavaScriptu tedy nevytvoříte nic, co by muselo proběhnout Internetem. JavaScripty dokonce fungují, i když nejste k Internetu zrovna připojeni.

V JavaScriptu tedy chat ani knihu hostů neuděláte. Uděláte v něm ale různé efekty jako je rozbalovací menu, běhací a točící se nesmysly, otevírání nových oken s nějakým nastavením a podobně.