tr Řádek tabulky

Umístění Vždy uvnitř tagu table buď přímo nebo uvnitř thead, tbody nebo tfoot.
Obsahuje elementy th a td

Řádek tabulky tr (table row) se logicky vždycky nachází v tabulce, tedy v tagu table, ať už v záhlaví (thead), tělu (tbody) nebo zápatí tabulky (tfoot) nebo samostatně přímo v tagu table. Slouží jako obalový prvek pro buňky, obsahuje tedy vždy jen tagy buněk (th a td), nikdy ne samotný text nebo jiné tagy.