html HTML dokument

Typ Kořenový element HTML dokumentu
Atributy xmlns
Obsahuje elementy head, body

Čtěte také:

Tag html označuje HTML (XHTML) dokumenty (tj. říká prohlížeči, že to, co je uvnitř má chápat jako HTML, resp. XHTML). Mezi počátečním a koncovým tagem bude celý kód stránky. Před počátčním tagem html může být jen definice typu dokumentu (doctype), případně deklarace xml. Koncovým tagem html stránka končí, za ním tedy nesmí být již nic.

Tag html smí být v jednom HTML dokumentu použit pouze jednou.

Uvnitř tagu html se smí nacházet jen dva elementy – head (hlavička dokumentu) a body (tělo dokumentu).

<html>
  <head>
    … hlavička dokumentu …
  </head>
 
  <body>
    … tělo dokumentu …
  </body>
</html>