h1 Nadpis nejvyšší úrovně

Úrovní nadpisů v HTML/XHTML je celkem 6. Od h1, který je nejdůležitější po h6, který je nejméně důležitý.

Význam nadpisu stránky

Nadpis první úrovně, h1, by měl popisovat konkrétní obsah stránky a měl by se na jedné stránce vyskytovat jen jednou. Ostatní nadpisy h2, h3, h4, h5 a h6 se mohou vyskytovat na stránce libovolněkrát, měly by ale vystihovat správnou strukturu stránky.

<h1>Nadpis stránky</h1>

Používání jednotlivých úrovní nadpisů ve stránce

Nadpis h1 by měl být na stránce vždy. U ostatních nadpisů platí, že by žádný neměl být vynechán (myšleno přeskočen). Tj. Můžete skončit s nadpisy u h3 a nadpisy nižší úrovně už nepoužít. Neměli byste ale mít na stránce nadpis h1 přeskočit h2 a použít až h3. Ve stejném smyslu platí i pravidlo, že h1 by měl být první nadpis, který na stránce použijete.