body Tělo HTML dokumentu

Tag body označuje tělo dokumentu. Uvnitř tagu body se nachází celý obsah stránky, který bude zobrazen, mohou zde být jakékoliv tagy kromě html a head (samozřejmě včetně všech tagů jim přímo podřízených).