i18n internacionalizační atributy

lang zpětně kompatibilní kód jazyka
xml:lang kód jazyka podle specifikace XML 1.0
dir směr textu

lang a xml:lang kód jazyka

Atributy lang a xml:lang udávají jazyk dokumentu. Hodnotou atributů je kód jazyka (cs pro češtinu, en pro angličtinu). Pro jednojazyčný dokument stačí zadat jen jednou, v elementu HTML.

<html xml:lang="cs" lang="cs">
  …
</html>

dir směr textu

Atribut dir se používá pro definování směru toku textu, tedy jestli se text čte zleva doprava, jako u nás nebo zprava doleva, jako např. v arabštině.

Atribut dir má dvě možné hodnoty – ltr (zleva doprava) a rtl (zprava doleva).

<html dir="rtl">
  …
</html>