focus atributy k zaměření

accesskey přístupová klávesa
tabindex pořadí při procházení tabulátorem
onfocus událost zaměření
onblur událost ztráty zaměření

accesskey přístupová klávesa

Pomocí atributu accesskey určíme klávesu, pomocí níž budeme přistupovat k danému odkazu nebo formulářovému poli. Konkrétní použití pak závisí na prohlížeči. Ve Firefoxu je to například ALT + znak, v případě číslic pak na české klávesnici ALT + SHIFT + číslice (číslice v horním řádku klávesnice).

<a href="/" accesskey="0">úvodní stránka</a>

Obvykle se používá znaků čísel, protože písmena většinou již své speciální využití mají.

tabindex pořadí při procházení tabulátorem

Hodnotou atributu tabindex je číslo, které prvku přiděluje pořadí při procházení tabulátorem. Tedy například pokud mám dvě formulářová pole, procházím je tabulátorem v takovém pořadí, jaké je jejich pořadí v kódu. Pokud ale určím pomocí atributu tabindex druhému po li hodnotu 1 a prvnímu poli hodnotu 2, projde tabulátor pole v opačném pořadí (tj. od jedničky ke dvojce).

<input type="text" tabindex="1" />

onfocus událost při zaměření

Atribut onfocus obsahuje událost, která nastane při aktivaci prvku. Jeho hodnotou bývá nějaký javascript – příkaz nebo volání funkce.

onblur událost při ztrátě zaměření

Atribut onblur obsahuje událost, která nastane při deaktivaci prvku. Jeho hodnotou bývá nějaký javascript – příkaz nebo volání funkce.