coreattrs základní atributy

id jednoznačný identifikátor
class třída nebo seznam tříd
style inline styl
title titulek

id jednoznačný identifikátor

Atribut id se používá jako jednoznačný identifikátor prvku v HTML dokumentu. Využití jeho jednoznačnosti je např. v javascriptu, kde můžeme volat/ovlivňovat konkrétní prvek nebo u formulářových polí – přiřazování popisků polím.

Zároveň to tedy znamená, že stejná hodnota atributu id smí být v rámci dokuemntu (jedné HTML stránky) použita pouze jednou. Tento atribut je typu NMTOKEN, hodnota tedy může obsahovat písmena i číslice a některé další znaky (podtržítko, pomlčka), 4íslicí ale nesmí začínat.

Atribut id může a nemusí být použit.

class třída nebo seznam tříd

Atribut class přiřazuje prvku třídy pro formátování v CSS. Atribut nemusí být použit. Může obsahovat jednu nebo několik tříd, jednotlivé třídy jsou odděleny mezerou.

<div class="box cerveny"> … </div>

<div class="box modry"> … </div>

style inline styl

Atribut style slouží k definici CSS stylu přímo uvnitř prvku v dokumentu.

<p style="color:green;font-weight:bold"> … </p>

title titulek

Atribut title upřesňuje obsah prvku nebo cíl odkazu. Zobrazuje se u prvku jako bublinka s textem při přejetí prvku myší.

<a href="/" title="Jít na úvodní stránku webu">úvod</a>