Úvod do PHP

Co je PHP?

PHP je serverový skriptovací jazyk (server-side) navržený pro potřeby webových stránek. To znamená, že vše co PHP provádí neporbíhá na straně klienta jako například u JavaScriptu, ale na interpretuje se na straně serveru a generuje HTML (či jiný) výstup, který vidí uživatel. PHP je Open Source, tedy volně šiřitelná technologie. PHP není závislé na platformě a není vázané s žádným konkrétním serverem, může tedy běžet kdekoli.

Historie PHP

Počátky vývoje PHP sahají do roku 1994, kdy Rasmus Lerdorf vyvtvořil jednoduchý systém evidence přístupů ke svému webu, nejdříve v jazyce Perl, poté v C. Ten se rozšířil mezi další uživatele, kteří přicházeli s požadavky na vylepšení. Vznikl tak systém Personal Home Page Tools, později Personal Home Page Construction Kit.

PHP/FI

Rasmus Lerdorf vytvořil i nástroj umožňující začleňování SQL dotazů a tím zpřístupnění databází na serveru – Forms Interpreter (FI). V roce 1997 bylo PHP/FI 2.0 oficiálně uvolěno, brzy potom vznikla verze PHP 3.0.

PHP 3

PHP 3.0 vytvořil Andi Gutmans a Zeev Suraski. Původní zkratka dostává nový význam – PHP: Hypertext Preprocessor.

PHP 4

PHP 4.0, oficiálně uvolněné v roce 2000 je výkonější verzí než PHP 3, přidává například podporu pro mnoho WWW serverů, HTTP sessions, buffering výstupu, bezpečnější způsoby zpracování vstupů uživatele a nové jazykové konstrukty.

PHP 5

V červnu 2003 byla oficálně uvolněna betaverze PHP 5. Největší změna je v objektovém modelu, PHP se přibližuje ostatním jazykům podporujícím OOP. Snazší je také obsluha chyb.

Co budeme potřebovat k psaní PHP skriptů

K programování v PHP budeme potřebovat PHP, Apache, editor, PHP manuál, pro práci s databázemi i MySQL. Vše jmenované je volně stažitelné z internetu.

PHP
PHP si můžeme stáhnout na oficiálním serveru projektu: www.php.net.
Apache
Apache je server, na kterém PHP skripty běží. Ke stažení je na www.apache.org.
Editor
Pro psaní PHP skriptů si vystačíme s obyčejným HTML editorem. Většina z nich s PHP počítá a skriptová část PHP je od HTML kódu vizuálně odlišena. (více viz. HTML editory). Pokud se nechceme spokojit s „málem”, které HTML editory nabízejí, existují editory specializované na PHP. Ty pak nabízí další možnosti.
PHP manuál
Do PHP manuálnu se budeme koukat nejdříve, když něco nebudeme vědět ;-) cz.php.net/manual/cs
MySQL
Pokud budeme chtít pracovat s databázemi, což chtít budeme, budeme potřebovat MySQL. Stáhnout si ho můžeme na dev.mysql.com/downloads.