Tvoříme přístupné webové stránky

Autor: David Špinar [Stránky Davida Špinara]
Vydání: Zoner Press, 2004
Počet stran: 360

Anotace

Všichni uživatelé nejsou stejní. Někteří hůře vidí, slyší nebo se pohybují. Mnoho uživatelů trpí některou z poruch učení, např. dyslexií. Jiní zase nevlastní optimální hardwarové či softwarové vybavení. Internet používá také mnoho lidí, kteří s ním nemají zkušenosti nebo jsou v důchodovém věku.

Ačkoliv to bude pro mnohé překvapení, těchto uživatelů je mnohem více, než aby se nad nimi mohlo mávnout rukou. Celá tato široká skupina uživatelů je na Internetu diskriminována, protože dnešní webové stránky jsou postavené tak, že jim kladou do cesty nepřekročitelné bariéry. Přitom přístupnost pro všechny je jedna z přirozených charakteristik WWW stránek a to, že je takto pošlapávaná, je vinou pouze lajdáckých webdesignérů a lhostejných majitelů webů.

Cílem této knihy je nejenom vás naučit, jak vytvářet bezbariérové weby, ale také vás přesvědčit, že je to důležitá složka každého webu, která - kromě toho, že umožní handicapovaným uživatelům www stránky vůbec používat - přinese majitelům webů také mnoho skutečných výhod. Přístupný web je tak v důsledku nejen kvalitnější a levnější, ale i navštěvovanější a ziskovější.

Publikace byla připravena s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a úvodním slovem ji provází ministr informatiky Vladimír Mlynář.

Můj názor

Skvělá knížka a hlavně jediná svého druhu, alespoň v češtině. Je vhodná pro ty, kdo o přístupnosti moc neví, protože se zde dočtou, o co jde a pochopí, proč je to vlastně tak moc důležité. Nepostradatelná je i pro ty, kteří se přístupnosti věnují, protože je opravdu velmi rozsáhlým a komplexním zdrojem informací. Doporučuji bez výjimky každému, kdo to s webem myslí alespoň trochu vážně.

Obsah knihy

 • Přístupný web – charakteristika a výhody: Proč je přístupnost důležitá, Proč se bezbariérový web vyplatí, Mýty v oblasti přístupnosti
 • Handicapovaní uživatelé Internetu: Zrakově, sluchově a pohybově postižení uživatelé, Uživatelé s poruchami učení a soustředění, Uživatelé s alternativními zobrazovacími zařízeními
 • Pravidla a metodiky přístupného webu: WCAG, Section 508, Blind Friendly Web
 • Obrázky a jiné grafické prvky: Textové alternativy, Obrázky obsahující text, Dekorační obrázky, Obrázkové formulářové tlačítko, Obrázková mapa
 • Doplňky webových stránek: Nezávislost na CSS stylech, JavaScriptu a Flashi
 • Ovládání webu: Odkazy, Navigační informace, Obrázkové klikací mapy, Rámy, Název stránky
 • Formuláře: Popisy formulářových polí, Přehledné a dobře použitelné formuláře
 • Tabulky: Tabulky pro layout, Tabulky nesoucí tabulková data, Linearita
 • Barvy: Nezávislost na barvách, Odlišení významu a odkazů, Kontrast barev popředí a pozadí
 • Zdrojový kód: Sémantika, Určení znakové sady stránky, Kaskádové styly, Validita
 • Písmo: Velikost a typ
 • Uživatelské prostředí: Nezávislost na uživatelském prostředí, Nežádoucí změny uživatelského prostředí, Odkazy otevírané do nových oken
 • Textový obsah webu: Jednoduchý a srozumitelný obsah, Rozmístění informací podle priority, Členění obsahových bloků, Informace o webu, Prohlášení o přístupnosti, Nežádoucí pohyb na stránce
 • Přístupné PDF: Nastavení makra PDFMaker, Parametry zdrojového dokumentu v MS Wordu, Kontrola v Acrobatu
 • Kontrola přístupnosti www stránek: Kontrola uživatelským testem, Kontrola automatickými nástroji, Kontrola proti bodům zvolené metodiky
 • Pravidla pro tvorbu přístupného webu
 • Výběr z překladu Web Content Accessibility Guidelines 1.0
 • Blind Friendly Web
 • Kontrolní tabulka