PHP a MySQL – Rozvoj webových aplikací

Autoři: Luke Welling a Laura Thomsonová
Vydání: SoftPress, 2004 (2. vydání)
Počet stran: 912
Info: Součástí knížky je CD se vzorovými příklady. Toto druhé vydání je oproti prvnímu dost rozšířené.

Můj názor

Knížka se mi zdá hodně dobrá, i když jsem se jí zdaleka celou ještě neprokousala. Učí vytvářet pokročilé aplikace, ale ani začátečník by s ní neměl mít problémy, úvodní část se věnuje základům. Neučí jen jak aplikaci udělat, aby nějak fungovala, ale učí i jak to udělat efektivně a na co všechno si dát pozor.

Obsah knihy

 • Rychlokurs PHP: Objednávkový formulář, Vkládání PHP do HTML, Přidávání dynamického obsahu, Přístup k proměnným formuláře, Identifikátory, Uživatelem deklarované proměnné, Přiřazování hodnot proměnným, Typy proměnných, Konstanty, Obor proměnných, Operátory, Vyhodnocování výrazů, Funkce pro práci s proměnnými, Řídící struktury, Podmínky, Iterace, Zastavení skriptu
 • Ukládání a získávání dat: Práce se soubory, Otevření, Zápis, Zavření souboru, Čtení ze souboru, Uzamykání souborů, Relační databázové systémy
 • Používání polí: Co je pole, Číselně indexovaná pole, Asociativní pole, Vícerozměrná pole, Řazení dat v polích, Řazení vícerozměrných polí, Přerovnávání polí, Načítání do polí ze souborů
 • Manipulace s řetězci a regulární výrazy: Formátování řetězců, Funkce pro spojování a rozdělování řetězců, Porovnávání řetězců, Podřetězce
 • Opětovné použití již vytvořeného kódu a psaní funkcí: Použití require() a include(), Šablony webových stránek, Použití funkcí v PHP, Základní struktura funkce, Parametry, Obor, Předávání odkazem a předávání hodnotou, Návrat z funkce, Návratové hodnoty funkcí, Rekurze
 • Objektově orientovaný kód PHP: Třídy a objekty, Polymorfismus, Dědění, Konstruktory, Instance, Implementace dědičnosti v PHP
 • Návrh databáze pro web: Pojmy relační databáze, Jak navrhnout databázi pro web, Architektura databáze
 • Vytvoření databáze pro web: Vytvoření databází a uživatelů, Práva uživatelů, Zjištění informací o databázích, Zrychlení dotazů použitím indexů, Tipy k optimalizaci, Typy tabulek, Načítání dat ze souboru, Zálohování databází MySQL, Obnova databáze MySQL
 • Provozujeme komerční web: Typy komerčních webů, Rizika a hrozby, Volba strategie
 • Zabezpečení elektronického obchodu: Jak sjou informace důležité, Bezpečnostní hrozby, Ověřování totžnosti, Základy šifrování, Elektronické podpisy, Digitální certifikáty, Kontroly a protokoly, Firewally, Fyzická bezpečnost
 • Ověřování totožnosti uživatelů pomocí PHP a MySQL: Identifikace návštěvníků, Implementace kontroly přístupu, Základní ověření totožnosti, .htaccess, IIS, mod_auth_mysql
 • Implementace bezpečných transakcí s PHP a MySQL: Poskytování bezpečných transakcí, SSL, Bezpečné ukládání dat, CPG
 • Práce se souborovým systémem a serverem: Nahrávání souborů na server, Použití adresářových funkcí, Práce se systémem souborů, Práce s proměnnými prostředí
 • Použití funkcí pro práci se sítí a síťovými protokoly: Přehled protokolů, Odesílání a čtení e-mailu, Využití jiných webů, FTP
 • Datum a čas: Získání hodnoty data a času v PHP, Převod data mezi formáty použitými v PHP a MySQL, Výpočty s datem, Použití kalendářových funkcí
 • Generování obrázků: Nastavení podpory obrázků v PHP, Formáty obrázků, Vytváření obrázků, Použití automaticky vygenerovaných obrázků z jiných stránek, Použití textu a písem, Kreslení obrazců a grafů
 • Řízení sezení v PHP: Co jsou a jak fungují sezení, Konfigurace řízení sezení, Ověřování totožnosti s řízením sezení
 • Další užitečné schopnosti: Magické uvozovky, Vyhodnocování řetězců, Ukončování běhu skriptů, Serializace, Zvýrazňování syntaxe
 • PHP a MySQL pro velké projekty: Využití softwarového inženýrství při vývoji webových aplikací, Plánování a provozování projektu, Opětovné využívání kódu, Snadno udržovatelný kód, Dokumentace, Prototypy, Optimalizace kódu, Testování
 • Ladění: Programové chyby, Pomůcka pro ladění proměnných, Úrovně zpráv o chybách, Změna nastavení zpráv o chybách, Vyvolávání vlastních chyb, Elegantní zpracování chyb
 • Ověřování totožnosti a personalizace uživatelů: Registrace, Přihlašování, Odhlašování, Změna hesla
 • Elektronický obchod: Databáze, Online katalog, Nákupní košík, Platba, Administrace
 • Redakční systém
 • Budování webové e-mailové služby: Příprava účtu, Čtení pošty, Odesílání pošty
 • Budování manažera e-mailové konference: Přihlašování, Uživatelské a administrátorské funkce
 • Webové fórum: Zobrazení stromu článků, Zobrazování jednotlivých článků, Přidávání článků
 • Generování personalizovaných dokumentů ve formátu PDF: Vyhodnocení formátů pro dokumenty, Generování RTF, PDF, Potíže se záhlavími
 • Připojování k webovým službám pomocí XML a SOAP
 • Instalace PHP 4 a MySQL: Pod Windows, Unix, Instalace PEAR
 • Internetové odkazy

Pozn.: Tučně vyznačené části jsou skutečnými názvy kapitol, ostatní je stručnější výpis podkapitol.