HTML – Tvorba dokonalých WWW stránek

Autor: Jiří Kosek [Stránky Jiřího Koska]
Vydání: Grada, 1998
Počet stran: 296

Můj názor

Tahle kniha se mi dostala do ruky až když už jsem nějaké ty základy HTML měla, takže jsem jí spíš jen tak prolítla, než že bych jí četla. Je to starší knížka, takže pár věcí, které se tam popisují už se dneska nedoporučuje používat. Úplně k zahození ale určitě není, pokud ji máte k dispozici, neváhejte ji otevřít, zvládnete zde základy HTML i CSS. Bezesporu je to dobrá knížka, hlavně pro začátečníky.

Obsah knihy

 • Úvod: Co je potřeba, Historie HTML
 • Adresy ve WWW – URL: Tvar URL, Schémata (HTTP, mailto, FTP, news, NNTP, telnet, gopher, file), Relativní URL
 • Základy HTML: První stránka, Členění dokumentu, Typy písma, Odkazy, Seznamy, Předformátovaný text, Začlenění citátů, Podpisy stránek
 • Obrázky: Vložení obrázku, Zrychlování přenosu obrázků, Transparentní obrázky, Animované obrázky, Grafické formáty, Klikací mapy, Bonus track (stín obrázku)
 • Pokročilé formátování dokumentů: Zarovnávání textu, Optické členění dokumentu, Seznamy, Pozadí, Barvy, Velikost písma, Komentáře
 • Zpřístupnění stránek světu: WWW-server, Umístění stránek na server, Katalogy a vyhledávače
 • Tabulky: Zarovnávání, Slučování buněk, Velikost buněk, Nadpis tabulky, Praktické použití, Praktické zneužití
 • Dynamicky generované dokumenty: Server side includes, Active Server Pages, HTTP, CGI, Cookies, Počítadla přístupů
 • Formuláře: Definice formuláře, input, select, textarea
 • Design WWW-stránek: Struktura a délka stránek, Odkazy
 • Čeština a Web: Bez diakritiky, ISO Latin 1
 • Kaskádové styly dokumentů: Základy práce se styly, Připojení, Dědění, Třídy a identifikátory, Vlastnosti
 • Rozšíření HTML: Java-aplety, Odkazy s určením typu, Rámy, Rozšířený model tabulek, Skripty, Nové vlastnosti HTML 4.0, Vkládání matematických a chemických vzorců
 • Dynamické HTML: Objektový model dokumentu, Pozicování elementů, Praktické ukázky
 • Nástroje podporující tvorbu stránek: HTML editory, Správa celého serveru, Kontrola správnosti stránky, Konverze
 • SGML aneb Web v dalším tisíciletí: SGML, Jak číst DTD, HTML 3.2 DTD

Pozn.: Tučně vyznačené části jsou skutečnými názvy kapitol, ostatní je stručnější výpis podkapitol.