float Plovoucí objekt

Hodnoty: left | right | none | inherit
Výchozí hodnota: none
Aplikuje se na: všechny elementy
Dědičnost: ne
Procentuální hodnoty: ne
Typy médií: vizuální