display Druh elementu

Hodnoty: inline | block | list-item | run-in | inline-block | table | inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group | table-row | table-column-group | table-column | table-cell | table-caption | none | inherit
Výchozí hodnota: inline
Aplikuje se na: všechny elementy
Dědičnost: ne
Procentuální hodnoty: ne
Typy médií: všechny